- PHÚ CƯỜNG -

♦ Phiên âm: (fùqiáng).Vừa được xem: 富強逼使家聲