- dong sắc -

♦ Phiên âm: (róng sè,shǎi ).


(hvtd)♦Dung mạo và nhan sắc. ◇Trầm Kí Tể : Ngẫu trị tam phụ nhân hành ư đạo trung, trung hữu bạch y giả, dong sắc xu lệ , , (Nhâm thị truyện ) Chợt gặp ba người đàn bà đi trên đường, ở giữa có người áo trắng, dung mạo và nhan sắc xinh đẹp.
♦Thần sắc vui hòa, dáng mạo ôn hòa. ◇Luận Ngữ : Hưởng lễ hữu dong sắc, tư địch du du như dã , 覿 (Hương đảng) Khi dâng lễ vật, thì dáng mạo ôn hòa, (đến khi) đem lễ vật riêng kính tặng thì nét mặt hòa nhã vui vẻ.


Vừa được xem: 容色菊花酒å½¹协理佌佌鏌鋣