- gia,cô cầm nội,nạp tạng,tảng -

♦ Phiên âm: (jiā qín nèi zàng ).


♦Nội tạng của gia cầm


Vừa được xem: 家禽内脏網綱