- cô phương -

♦ Phiên âm: (gū fāng ).


(hvtd)♦Hoa thơm một mình. Thường tỉ dụ người có phẩm hạnh cao khiết xa cách thế tục. ◇Vu Hữu Nhậm : U diễm cư khâu hác, Cô phương hân hữu thác , (Độ lũng tạp thi , Chi tứ).
♦Chỉ kiến giải độc đặc không giống số đông người.


Vừa được xem: 孤芳靈芝官報私仇魂不附體