- tự điển -

♦ Phiên âm: (zì diǎn ).


(hvtd)♦Công cụ (dưới dạng sách, website...) dùng để tra âm và nghĩa từng chữ (tự ). ◎Như: Khang Hi tự điển .


Vừa được xem: 字典半夏敷陳斜陽至誠蜜月