- khổng lão -

♦ Phiên âm: (kǒng lǎo ).


(hvtd)Khổng tử Lão tử .


Vừa được xem: 孔老地震保险ä¹±