- đại hàn -

♦ Phiên âm: (dà,dài hán ).


(hvtd)♦Quốc gia thuộc Á Châu, thủ đô là Hán Thành Seoul (Republic of Korea).


Vừa được xem: 大韓添磚加