- đại nghĩa -

♦ Phiên âm: (dàyì).(hvtd)♦Đạo lí lớn, chính đạo. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Ngô thủy hưng đại nghĩa, vi quốc trừ tặc , (Đệ lục hồi).
♦Yếu nghĩa trong kinh sách. ◇Đỗ Dự : Nhiên Lưu Tử Tuấn Sáng thông đại nghĩa, ... giai tiên nho chi mĩ giả dã 駿, ... (Xuân Thu Tả Thị truyện tự ).
♦Nghĩa vợ chồng. ◇Tần Gia : Kí đắc kết đại nghĩa, hoan lạc khổ bất túc , (Tặng phụ thi , Chi nhị).


Vừa được xem: 大義遺恨析疑高山流水