- đại trí nhược ngu -

♦ Phiên âm: (dà,dài zhì,zhī ruò,rě yú ).


(hvtd)♦Bậc đại trí trông bề ngoài có vẻ rất tầm thường. § Cũng nói: đại trí như ngu . ◇Tô Thức : Đại dũng nhược khiếp, đại trí như ngu , (Hạ âu dương thiếu sư trí sĩ khải).


Vừa được xem: 大智若愚客户提供色卡多聞擾擾腿筋