- đại hạn vọng vân nghê -

♦ Phiên âm: (dà,dài hàn wàng yún ní ).


(hvtd)♦Khi nắng hạn, người ta ngóng cầu vồng (dấu hiệu báo trời mưa). Tỉ dụ khát khao mong chờ thoát khỏi cảnh ngộ khốn ách. ◇Mạnh Tử 孟子: Dân vọng chi, nhược đại hạn chi vọng vân nghê dã , (Lương Huệ Vương hạ ).


Vừa được xem: 大旱望雲霓錦衣玉食大掃除