- dạ minh châu -

♦ Phiên âm: (yèmíngzhū).


♦dạ minh châu (theo truyền thuyết cổ đại trân châu có thể phát ra ánh sáng vào ban đêm). .


Vừa được xem: 夜明珠林墾后窗書面書頁書齋暗昧松雞