- dạ học -

♦ Phiên âm: (yè xué ).


(hvtd)♦Đọc sách ban đêm. ◇Mạnh Giao : Dạ học hiểu vị hưu, Khổ ngâm thần quỷ sầu , (Dạ cảm tự khiển ).
♦Trường học ban đêm.


Vừa được xem: 夜學愴痛愧痛感風感通感懷愜懷愛沙尼