- đa cấp li tâm bơm - bơm ly tâm đa cấp

♦ Phiên âm: (duō jí líxīn bèng).


♦Máy bơm ly tâm đa cấp


Vừa được xem: 多级离心泵干係割雞焉用牛刀守財奴鶤雞行李传送带電掣