- giá sở -

♦ Phiên âm: (xià,jiǎ chǔ ).


(hvtd)♦Roi. § Dùng để đánh phạt trong trường học đời xưa. ◇Kỉ Quân : Nhĩ cảm hạ, ngã thả dĩ hạ sở phác nhĩ , (Duyệt vi thảo đường bút kí , Loan dương tiêu hạ lục tứ ).
♦Đánh bằng roi gậy (một hình phạt). ◇Tục tư trị thông giám : Kim chủ dĩ lập vi thái tử, hữu quá, thượng thiết trách chi; cập tức vị, thủy miễn hạ sở , , ; , (Tống Lí Tông thiệu định tứ niên ).


Vừa được xem: 夏楚三生簿記