- cảnh nội -

♦ Phiên âm: (jìng nèi,nà ).


(hvtd)♦Quốc nội. ◇Hàn Phi Tử : Kim trinh tín chi sĩ, bất doanh vu thập, nhi cảnh nội chi quan dĩ bách sổ, tất nhậm trinh tín chi sĩ, tắc nhân bất túc quan , , , , (Ngũ đố ).


Vừa được xem: 境內������膠體溶液������內地