- đê hội nghĩ khổng -

♦ Phiên âm: (dīkuìyǐkǒng).


♦tổ kiến hỏng đê; sự việc nhỏ có thể lan rộng thành tai hoạ lớn, như tổ kiến, tổ mối làm vỡ đê. . .


Vừa được xem: 堤潰蟻孔平心孤芳自賞