- tứ phương tố giao hạp -

♦ Phiên âm: (sì fāng sù jiāo hé ).


♦hộp nhựa vuông


Vừa được xem: 四方塑胶盒千金今譯今草千載一時千秋今生今朝千山萬水