- ai cập -

♦ Phiên âm: (āi jí ).


(hvtd)♦Quốc gia thuộc Phi Châu, thủ đô là Khai La Cairo (Arab Republic of Egypt).


Vừa được xem: 哀及軟著陸銀洋拘板打傷防暴型砂神經末梢