- danh hoa hữu chủ -

♦ Phiên âm: (míng huā yǒu,yòu zhǔ ).


(hvtd)Danh hoa ngày xưa chỉ người con gái đẹp. Ngày nay danh hoa hữu chủ thường tỉ dụ người con gái đã thuộc về một người nào rồi.


Vừa được xem: 名花有主大量琼阜县大藏經