- đồng ác tương tế -

♦ Phiên âm: (tóng,tòng è,wù xiāng,xiàng jì,jǐ ).


(hvtd)♦Kẻ xấu ác giúp nhau làm việc ác. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Tháo tặc gian ác nhật thậm, tương lai tất vi soán nghịch chi sự. Ngô đẳng vi Hán thần, khởi khả đồng ác tương tế? , . , (Đệ lục thập cửu hồi).


Vừa được xem: 同惡相濟