- sử kí -

♦ Phiên âm: (shǐ jì ).


(hvtd)♦Sách về lịch sử, ghi chép sự việc xảy ra qua các thời đại.
♦Tên bộ sử của Tư Mã Thiên đời Hán, chép sử Trung Hoa từ đời Hoàng Đế tới đời Hán Vũ Đế.


Vừa được xem: 史記休金休息时间伐善伏龍鳳雛伊斯蘭教伊斯