- sử kí -

Phiên âm: (shǐ jì )
img 1
(hvtd)♦Sách về lịch sử, ghi chép sự việc xảy ra qua các thời đại.
♦Tên bộ sử của Tư Mã Thiên đời Hán, chép sử Trung Hoa từ đời Hoàng Đế tới đời Hán Vũ Đế.
Home | Lastviews: , , 紅樓夢 , , 史記 , , , , 止痛 .