- nguy hiểm chức nghiệp -

♦ Phiên âm: (wéixiǎn zhíyè ).


♦Nghề nguy hiểm


Vừa được xem: 危险职业膏粱子弟挖苦大躍進壽星林立附和陫側