- đan,thiền,thiện cấp li tâm bơm - bơm ly tâm đơn cấp

♦ Phiên âm: (dān jí líxīn bèng).


♦Máy bơm ly tâm đơn cấp


Vừa được xem: 单级离心泵職業孤掌難鳴課題胚層乏月山雞夾層玻璃