- bắc qua -

♦ Phiên âm: (běi,bèi guā ).


(hvtd)♦Tên gọi khác của nam qua một loại dưa, bí đỏ. § Tục còn gọi là uy qua , phiên qua .
♦Thứ dưa hấu nhỏ phương bắc, vỏ trắng, rất ngon.


Vừa được xem: 北瓜嫡子补绣修理賊喊捉賊拔幟易幟