- khuyến học -

♦ Phiên âm: (quàn xué ).


(hvtd)♦Khuyến khích người học tập.
♦Tên chức quan, chuyên giảng kinh sử các sách trong cung đình, vương phủ.
♦Tên một thiên trong sách Tuân Tử .


Vừa được xem: 勸學副董事长骨碌碌序時帳布紋紙宗主權團體操乍猛的電視陵轢