- sáng thiết -

♦ Phiên âm: (chuàng,chuāng shè ).


(hvtd)♦Xem sáng lập .


Vừa được xem: 創設嫩肉