- cát kê yên dụng ngưu đao -

♦ Phiên âm: (gē jī yān,yí yòng niú dāo ).


(hvtd)♦Giết gà đâu cần phải dùng dao mổ bò. Điển lấy từ ◇Luận Ngữ : Tử chi Vũ Thành, văn huyền ca chi thanh, phu tử hoản nhĩ nhi tiếu, viết: Cát kê yên dụng ngưu đao , , , : (Dương hóa ) Khổng Tử tới Vũ Thành (nơi học trò ông là Tử Du làm quan tể), nghe tiếng đàn hát. Ông mỉm cười bảo: Giết gà cần chi đến dao mổ bò. § Ý nói việc nhỏ không cần dùng tài lớn.


Vừa được xem: 割雞焉用牛刀守財奴鶤雞行李传送带電掣官費記分