- xuất,xúy tô khí xa phục vụ,vũ nghiệp -

♦ Phiên âm: (chūzū qìchē fúwù yè ).


♦Ngành dịch vụ xe taxi


Vừa được xem: 出租汽车服务业奪杯奧藏北瓜