- hung thủ -

♦ Phiên âm: (xiōng shǒu ).


(hvtd)♦Kẻ giết người. ☆Tương tự: hung phạm , hung thân .


Vừa được xem: 凶手薄物細故