- trùng,xung khổng châm bản -

♦ Phiên âm: (chōng kǒng zhēn bǎn ).


♦thớt đục lỗ


Vừa được xem: 冲孔针板紧急停止大禮æ—¦怀德县