- binh phí -

♦ Phiên âm: (bīng fèi,bì ).


(hvtd)♦Chi phí dùng vào việc chiến tranh. ◇Chiến quốc sách : Ngũ quốc bãi, tất công Thị Khâu, dĩ thường binh phí , , (Hàn sách nhất ) Năm nước bãi binh, tất sẽ đánh Thị Khâu, để bù vào binh phí.


Vừa được xem: 兵費篝火狐鳴免費医生的办公室尖端放電肥腸洋財æ—‹è½