- nội lực -

♦ Phiên âm: (nèi,nà lì ).


(hvtd)♦Trong vật lí học, hệ thống những thành phần động lực bên trong, tác dụng lẫn nhau. ★Tương phản: ngoại lực .
♦Sức mạnh bên trong.


Vừa được xem: 內力