- truyền thần -

♦ Phiên âm: (chuán,zhuàn shén,shēn ).


(hvtd)♦Dùng đồ họa hoặc văn tự miêu tả thần thái một người. ☆Tương tự: bức chân .
♦Vẽ hình người.


Vừa được xem: 傳神少不了小說小學小喫小前提對象對答對癥下藥對抗