- truyền hịch -

♦ Phiên âm: (chuán,zhuàn xí ).


(hvtd)♦Phát bố văn thư hiểu dụ hoặc thanh thảo (cảnh cáo trừng phạt kẻ có tội). ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Tào Tháo truyền hịch cáo thiên hạ, chư hầu phấn nộ giai hưng binh , (Đệ ngũ hồi) Tào Tháo truyền hịch thông báo khắp nơi, chư hầu nổi giận đều dấy binh.


Vừa được xem: 傳檄觀望全軍予以軍師