- cá nhân chủ nghĩa - Chủ nghĩa cá nhân

♦ Phiên âm: (gè,gě rén zhǔ yì ).


(hvtd)♦Chủ trương lấy cá nhân làm trung tâm, chỉ tôn trọng tự do cá nhân hay quyền lợi của cá nhân. ☆Tương tự: bổn vị chủ nghĩa . ★Tương phản: tập thể chủ nghĩa .


Vừa được xem: 個人主義鎂磚金雞納霜孩子頭煩冗愴痛聲辯煤系