- bài thể -

♦ Phiên âm: (pái tǐ,tī ).


(hvtd)♦Lối văn biền thể, chú trọng về âm luật và đối ngẫu.
♦Lối văn du hí có nội dung khôi hài. § Tức bài hài thể .


Vừa được xem: 俳體修多羅罪該萬死侵陵俯冲手板市尺