- phủ ngưỡng chi gian -

♦ Phiên âm: (fǔ yǎng,yàng zhī jiān,jiàn ).


(hvtd)♦Trong khoảng một thời gian rất ngắn, trong chớp mắt. Ý nói khoảng thời gian rất ngắn ngủi. ◎Như: phủ ngưỡng chi gian, dĩ thành trần tích , trong chớp mắt đã thành dấu vết xưa.


Vừa được xem: 俯仰之間烤面包机惡寒蟶田看不出禮拜寺