- tu đa la -

♦ Phiên âm: (xiū duō luó,luō ).


(hvtd)Tu-đa-la dịch âm tiếng Phạn "sūtra", nghĩa là kinh . Đem những lời Phật đã nói chép lại thành sách, gọi là kinh. Nói đủ phải nói là khế kinh, nghĩa là kinh Phật nói đúng lí đúng cơ, không sai một chút nào vậy. § Có bản dịch là tu-đố-lộ. Còn viết là Tu-tha-la .


Vừa được xem: 修多羅罪該萬死侵陵俯冲手板市尺系列短片