- cung sự -

♦ Phiên âm: (gōng,gòng shì ).


(hvtd)♦Phụng dưỡng, hầu hạ. ◇Nhan thị gia huấn : Cổ giả, tử phụ cung sự cữu cô, đán tịch tại trắc , , (Thư chứng ) Ngày xưa, vợ của con phụng dưỡng cha mẹ chồng, ngày đêm ở bên cạnh.
♦Tên chức quan, đại khái như chức thư lại .


Vừa được xem: 供事薄業俯仰之間烤面包机惡寒蟶田