- bạn độc -

♦ Phiên âm: (bàn,pàn dú,dòu ).


(hvtd)♦Chức quan dạy học cho các con cháu vua chúa.
♦Bạn cùng học. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Tự kỉ dã hữu liễu cá bạn độc đích bằng hữu, chánh hảo phát phấn , (Đệ bát hồi) Tự mình cũng có thêm bạn cùng học hành, thật tốt cho sự cố gắng ganh đua.


Vừa được xem: 伴讀氫氰酸