- bạn nương -

♦ Phiên âm: (bàn,pàn niáng ).


(hvtd)♦Ngày xưa con gái xuất giá, có người nữ thông thạo nghi thức hôn lễ đi theo giúp đỡ gọi là bạn nương .
♦Cô phụ dâu. § Cũng gọi là nữ tân tướng .


Vừa được xem: 伴娘扁桃伴讀氫氰