- xí nghiệp quản lí nhân viên,vân -

♦ Phiên âm: (Qǐyè guǎnlǐ rén yuán ).


♦Nhân viên quản lý xí nghiệp


Vừa được xem: 企业管理人员揚棄干與考驗分給危险职业膏粱子弟挖苦大躍進