- dĩ cố -

♦ Phiên âm: (yǐ gù,gǔ ).


(hvtd)♦Cho nên, sở dĩ. ◇Sử Kí 史記: Chư công dĩ cố nghiêm trọng chi, tranh vi dụng , (Du hiệp liệt truyện ) Mọi người vì thế đều kính trọng (Quách Giải), tranh nhau làm việc cho ông.


Vừa được xem: 以故昏君明开材質東佃木豆本位本命本金未便