- dĩ hậu -

♦ Phiên âm: (yǐ hòu ).


(hvtd)♦Trở về sau. ◎Như: tự thử dĩ hậu từ nay về sau.


Vừa được xem: 以後毛刷謥詷殡殓