- lệnh tiết -

♦ Phiên âm: (lìng,líng jié,jiē ).


(hvtd)♦☆Tương tự: giai tiết .


Vừa được xem: 令節以一當十以故昏君明开材質東佃