- kim sanh, kim sinh -

♦ Phiên âm: (jīnshēng).


.

(hvtd)♦Đời này, kiếp này. § Kiếp hiện tại là kim sanh , kiếp quá khứ là tiền sanh , kiếp tương lai là lai sanh. Tóm cả ba là tam sanh 三生. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Thiếp kim sanh bất năng dữ quân vi thê, nguyện tương kì ư lai thế , (Đệ bát hồi).


Vừa được xem: 今生仓鼠仓库保管员仓库,配料房