- kim triêu,triều -

♦ Phiên âm: (jīnzhāo).


, .


Vừa được xem: 今朝运输机械仁泽县指教