VN520


              

五四青年节

Phiên âm : wǔ sì qīng nián jié.

Hán Việt : ngũ tứ thanh niên tiết.

Thuần Việt : ngày thanh niên Ngũ Tứ.

Đồng nghĩa : , .

Trái nghĩa : , .

ngày thanh niên Ngũ Tứ (ngày thanh niên Trung Quốc ngày 4 tháng 5). 纪念五四运动的节日. 在五四运动中, 中国青年充分显示了伟大的革命精神和力量. 为了使青年继承和发扬这个光荣的革命传统, 规定五月四日为青 年节.


Xem tất cả...