- sự vụ,vũ chủ nghĩa -

Phiên âm: (shìwùzhǔyì)
img 1
♦chủ nghĩa sự vụ (chỉ tập trung vào những chuyện vặt vãnh hàng ngày, làm việc không có kế hoạch, không có phương châm, không phân việc nặng nhẹ, quan trọng... ). , , .
Home | Lastviews: 觀望 , , , , , 事務主義 , , , .