- nhũ cam -

♦ Phiên âm: (rǔ gān,qián ).


(hvtd)♦Tên một giống cam rất ngọt. § Tức là giống Ôn Châu mật cam .


Vừa được xem: 乳柑躑躅蜜柑躍進广柑橘柑子